Gustavsson, Arnold, Grovarbetare.

Bjärges skytteförening.
Hägvalds, Vänge, Bjärges. Född den 24 augusti 1922 i Vänge församling. Föräldrar: Karl Gustavsson o. h. h. Hilma f. Johansson. Medlem i föreningen sedan 1939. Tillhör skjutklass 2.