Bohman, Sten Davis Emil, Murare.

Bohman, Sten Davis Emil

Buttle skytteförening.
Lilla Vällinge, Buttle. Född den 25 oktober 1917 i Buttle. Föräldrar: Gustav Bohman o. h. h. Emilia f. Svensson. Medlem i föreningen sedan 1931. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Milidrm br, Fältidrm.