Dahlgren, Jakob Ferdinand Elof, Hemmansägare.

Dahlgren, Jakob Ferdinand Elof

Buttle skytteförening.
Buttlegårda, Buttle. Född den 29 mars 1891 i Vänge. Föräldrar: Rudolf Dahlgren o. h. h. Karolina f. Ekman. Gift 1925 med Augusta Ahlström. Medlem i föreningen sedan 1906, varit skjutinstruktör och ordförande, styrelseledamot. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.