Andersson, Karl Rune Ferdinand, Lantarbetare.

Dede skyttegille.
Timans, Roma, Gotlands Karby. Född den 20 januari 1912 i Roma församling. Föräldrar: Otto Andersson o. h. h. Anna f. Johansson. Medlem i gillet sedan 1933. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.