Mårtensson, Hans Yngve Henry, Driftsingenjör.

Mårtensson, Hans Yngve Henry

Dede skyttegille.
Sockerbruket, Romakloster. Född den 29 augusti 1914 i Torrlösa församling, Malmöhus län. Föräldrar: Martin Mårtensson o. h. h. Natalia f. Henriksson. Medlem i gillet sedan 1938, kassör 1939-1941. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g, Arméns Skyttem s.