Olofsson, Lennart Herbert Olof, Grovarbetare.

Olofsson, Lennart Herbert Olof

Dede skyttegille.
Busarve, Roma, Gotlands Karby. Född den 3 april 1909 i Rone församling. Föräldrar: Alfred Olsson o. h. h. Alfhild f. Vessman. Gift 1939 med Irma Andersson. Medlem i gillet sedan 1934. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br.