Wiman, Nils Edvard, Hemmason.

Wiman, Nils Edvard

Dede skyttegille.
Prästgården, Roma, Gotlands Karby. Född den 4 januari 1918 i Roma församling. Föräldrar: Oskar Wiman o. h. h. Hulda f. Andersson. Medlem i gillet sedan 1939. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Arméns Skyttem lisp br, Skidskyttern s.