Krusell, Helge Edvin, Lantarbetare.

Krusell, Helge Edvin

Fardhems skyttegille.
Kullands, Gerum, Levide. Född den 14 april 1917 i Maria forsamling, Stockholm. Föräldrar: Edvin Krusell o. h. h. Hilda f. Puura. Medlem i gillet sedan 1937. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skidskyttem br.