Hermansson, Nils Herman Johannes, Hemmason.

Fide skytteförening.
Vestergårda, Fidenäs. Född den 20 november 1908 i Fide församling. Föräldrar: Herman Nilsson o. h. h. Elvira f. Persson. Medlem i föreningen sedan 1924, ordförande 1938-1941. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.