Hjorter, Oskar Jakob Folke, Lantarbetare.

Fide skytteförening.
Odvalls, Fidenäs. Född den 28 september 1914 i Fide församling. Föräldrar: Aron Hjorter o. h. h. Anna f. Pettersson. Medlem i föreningen sedan 1933. Tillhör skjutklass 2.