Jakobsson, Sven Hjalmar Vilhelm, Hemmason.

Fide skytteförening.
Västergårda, Fidenäs. Född den 9 juli 1916 i Fide församling. Föräldrar: Hjalmar Jakobsson o. h. h. Mina f. Jakobsson. Gift 1941 med Elna Pettersson. Medlem i föreningen sedan 1933. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br.