Nilsson, Gunnar Johan, Lantbrukare.

Nilsson, Gunnar Johan

Fide skyttegille.
Sigfride, Fidenäs, Född den 28 mars 1902 i Grötlingbo. Föräldrar: Albert Nilsson o. h. h. Anna f. Larsson. Gift 1932 med Marta Levander. Medlem i Hemse skyttegille 1914-1921, därefter i nuvarande gille, kassör 1936-1940. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br.