Olsson, Erik Sven Johan, Lantbrukare.

Olsson, Erik Sven Johan

Fide skytteförening.
Odvalls, Fidenäs. Född den 9 december 1902 i Alva. Föräldrar: Sven Olsson o. h. h. Hulda f. Lindkvist. Gift 1926 med Edla Nilsson. Medlem i Grötlingbo skytteförening 1917-1928, i nuvarande förening sedan 1928, v. ordförande sedan 1937, ordförande 1931-1937. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.