Andersson, Daniel Sven Jakob, Jordbruksarbetare.

Andersson, Daniel Sven Jakob

Follingbo skyttegille.
Bäcks, Akebäck, Visby. Född den 11 december 1919 i Akebäck, Visby. Föräldrar: Sven Andersson o. h. h. Helny Andersson. Medlem i gillet sedan 1939. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Fältidrm.