Collberg, Detlof Johannes, Hemmason.

Collberg, Detlof Johannes

Follingbo skyttegille.
Nygårds, Follingbo, Visby. Född den 12 juni 1923 i Nygårds, Follingbo, Visby. Föräldrar: Arvid Collberg o. h. h. Anna Collberg. Medlem i gillet sedan 1939. Tillhör skjutklass 1.