Johansson, Gösta Edvin Bertil, Grovarbetare.

Johansson, Gösta Edvin Bertil

Follingbo skyttegille.
Klinte, Follingbo, Visby. Född den 3 maj 1917 i Långemåla församling. Föräldrar: August Johansson o. h. h. Signe Johansson. Medlem i gillet sedan 1942. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br.