Söderström, Nils Hilding Gösta, Byggnadsarbetare.

Follingbo skyttegille.
Klinte, Follingbo, Visby. Född den 23 mars 1911 i Visby. Föräldrar: Olof Söderström o. h. h. Augusta Söderström. Medlem i gillet sedan 1933. Tillhör skjutklass 2.