Söderström, Sigvard Vilhelm Adolf, Hamnarbetare.

Follingbo skyttegille.
Klinte, Follingbo, Visby. Född den 25 februari 1919 i Martebo. Föräldrar: Olof Söderström o. h. h. Augusta Söderström. Medlem i gillet sedan 1934. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br.