Broberg, Erik Gustav Leonard, Förrådsman.

Fårö skyttegille.
Lauters, Fårö. Född den 15 augusti 1892 i Fårö. Föräldrar: Edvard Broberg o. h. h. Matilda Broberg. Gift 1918 med Elin Larsson. Medlem i gillet sedan 1920. Tillhör skjutklass 4. Innehar: L Årtm s med ett intyg för L Årtm g, Ft s.