Broberg, Helge Erik, Fiskare.

Fårö skyttegille.
Lauters, Fårö. Född den 17 maj 1919 i Lau-ters, Fårö. Föräldrar: Erik Broberg o. h. h. Elin f. Larsson. Medlem i gillet sedan 1937. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Musketörm, Fallskärmsjägarm.