Broberg, Leonard Gustav Henry, Korpral.

Fårö skyttegille.
Lauters, Fårö. Född den 28 september 1924 i Lauters, Fårö. Föräldrar: Erik Broberg o. h. h. Elin f. Larsson. Medlem i gillet sedan 1939. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, Musketörm, Fallskärmsjägarm.