Broman, Karl Oskar August, Hemmansägare.

Fårö skyttegille.
Verkegårds, Fårö. Född den 22 november 1881 i Hammars, Fårö församling. Föräldrar: Lars Broman o. h. h. Josefina Broman. Gift 1906 med Ester Verkelin. Medlem i gillet sedan 1897, varit ordförande 1908-1911, revisor ett flertal år. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.