Hammarström, Lennart Nils, Hemmason.

Hammarström, Lennart Nils

Fårö skyttegille.
Hammars, Fårö. Född den 23 april 1925 i Hammars Fårö församling. Föräldrar: Erik Hammarström o. h. h. Ellen f. Enström. Medlem i gillet sedan 1939. Hv. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Musketörm, Fallskärmsjägarm, jägarm.