Nilsson, Henning Adolf Fredrik, Chaufför.

Nilsson, Henning Adolf Fredrik

Fårö Östra skytteförening.
Ringvide, Fårö. Född den 26 oktober 1901 i Ringvide, Fårö. Föräldrar: Adolf Nilsson o. h. h. Anna Nilsson. Medlem i Visborgs skytteförening 1922, i nuvarande förening sedan 1923, sekreterare 1928. Tillhör skjutklass 2.