Olofsson, Edvin Per Olof, Hemmansägare.

Olofsson, Edvin Per Olof

Fårö skyttegille.
Friggårds, Fårö. Född den 26 januari 1894 i Fårö församling. Föräldrar: Olof Olofsson o. h. h. Anna Maria Olofsson. Gift 1920 med Helny Brogren. Medlem i gillet sedan 1904, skjutchef och sekreterare ett flertal år. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Riks SM, gillets MästerskapsM, sfb SkytteM br, Ft s.