Olsson, Helmer Otto, Hemmason.

Fårö skyttegille.
Verkegårds, Fårö. Född den 24 april 1928 i Verkegårds, Fårö församling. Föräldrar: Otto Olsson o. h. h. Martina Olsson. Medlem i gillet sedan 1942. Tillhör skjutklass 1.