Olsson, Hugo Per Niklas, Hemmansägare.

Olsson, Hugo Per Niklas

Fårö skyttegille.
Lansa, Fårö. Född den 19 oktober 1889 i Lansa, Fårö församling. Föräldrar: Petter Olsson o. h. h. Maria Olsson. Gift 1929 med Selma Silvergren. Medlem i gillet sedan 1906, kassör 1917-1918, sekreterare i nio år, v. ordförande. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, sfb SkytteM, SkolskytteM, Ft, Musketörm, Fallskärmsjägarm.