Olsson, Nils Emil, Fiskare.

Olsson, Nils Emil

Fårö Östra skytteförening.
Butleks, Fårö. Född den 19 februari 1923 i Butleks, Fårö. Föräldrar: Emil Olsson o. h. h. Lovisa Olsson. Medlem i föreningen sedan 1935. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, Musketörm, Fallskärmsjägarm.