Olsson, Otto Olof, Hemmansägare.

Fårö skyttegille.
Verkegårds, Fårö. Född den 2 augusti 1899 i Verkegårds, Fårö. Föräldrar: Mårten Olsson o. h. h. Emma Olsson. Gift 1922 med Martina Vessman. Medlem i gillet sedan 1935. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g, Armens Skyttein s.