Sandelin, Erik Emil Johannes, Stenarbetare.

Sandelin, Erik Emil Johannes

Fårö Östra skytteförening.
Verkegårds, Fårö. Född den 25 juni 1903 i Sanda församling. Föräldrar: Axel Sandelin o. h. h. Elin Sandelin. Gift 1928 med Elin Jacobsson. Medlem i föreningen sedan 1942. Tillhör skjutklass 2.