Sandelin, Johannes Valdemar, Hemmason.

Sandelin, Johannes Valdemar

Fårö Östra skytteförening.
Verkegårds, Fårö. Född i Källunge församling. Föräldrar: Erik Sandelin o. h. h. Elin Sandelin. Medlem i föreningen sedan 1942. Tillhör rekrytklassen.