Söderdahl, Sonja Selma Kristina, Fru.

Fårö skyttegille.
Broa, Fårö. Född den 27 juni 1919 i Fårö. Föräldrar: Erik Hammarström o. h. h. Ellen Hammarström. Gift 1940 med Herbert Söderdahl. Medlem i gillet sedan 1934. Tillhör skjutklass 1. Innehar: Järnm, Fallskärmsjägarin, Musketörm.