Werkelin, Esra Karl Vilhelm, Hemmansägare.

Werkelin, Esra Karl Vilhelm

Fårö skyttegille.
Verkegårds, Farö. Född den i juni 1894 i Fårö församling. Föräldrar: Lars Werkelin o. h. h. Karolina Werkelin. Gift 1918 med Hilda Broman. Medlem i gillet sedan 1908, styrelseledamot, sekreterare ett flertal ammunitionsförvaltare. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Musketörm, Fallskärmsjägarm.