Werkelin, Harry Lars Edvin, Hemmason.

Werkelin, Harry Lars Edvin

Fårö skyttegille.
Verkegårds, Fårö. Född den 24 februari 1924 i .Fårö forsamling. Föräldrar: Esra Werkelin o. h. h. Hilda Werkelin. Medlem i gillet sedan 1941. Tillhör skjutklass 1.