Werkelin, Karl Vilhelm Bernhard, Hemmason.

Werkelin, Karl Vilhelm Bernhard

Fårö skyttegille.
Verkegårds, Fåro. Född den 14 juni 1921 i Fårö församling. Föräldrar: Esra Werkelin o. h. h. Hilda Werkelin. Medlem i gillet sedan 1929. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem s, Musketörm, Fallskärmsjägarm.