Werkelin, Mårten Sigvard Villiam, Hemmason.

Werkelin, Mårten Sigvard Villiam

Fårö skyttegille.
Verkegårds, Fårö. Född den 6 juli 1928 i Fårö församling. Föräldrar: Esra Werkelin o. h. h. Hilda Werkelin. Medlem i gillet sedan 1942. Tillhör rekrytklassen.