Karlsson, Sven Enock, Stenarbetare.

Karlsson, Sven Enock

Fårösunds skyttegille.
Broungs, Fårösund. Född den 7 juli 1890 i Kristvalla. Föräldrar: Karl Svensson o. h. h. Emelia Svensson. Gift 1918 med Berta Broe. Medlem i Visborgs skytteförening 1911-1915, kassör i fem år och revisor ett flertal år i nuvarande gille, varit medlem i Kristvalla skytteförening. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g.