Karlström, Karl Oskar Ivan, Hemmansägare.

Fårösunds skyttegille.
Hultungs, Fårösund. Född den 7 september 1908 i Hultungs, Fårösund. Föräldrar: Hugo Karlström o. h. h. Hilma Karlström. Medlem i gillet sedan 1923, kassör i åtta år. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br.