Larsson, Stig Karl Adolf, Snickare.

Larsson, Stig Karl Adolf

Fårösunds skyttegille.
Ducker, Fårösund. Född den 29 mars 1927 i Bunge församling. Föräldrar: Johan Larsson o. h. h. Elin f. Österdahl. Medlem i gillet sedan 1942. Tillhör rekrytklassen. Innehar: Järnm.