Nordlund, Fredrik Jacob Algot, Fiskare.

Nordlund, Fredrik Jacob Algot

Fårösunds skyttegille.
Nors, Rute. Född den 10 april 1899 i Nors. Föräldrar: Per Nordlund o. h. h. Vilhelmina Nordlund. Medlem i gillet sedan 1940, varit ordförade ett 10-tal år och kassör i fem år. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Riks SM, H Årtm s, SkolskytteM, Ft.