Palmgren, Folke Johan Emil, Förrådsman.

Palmgren, Folke Johan Emil

Fårösunds skyttegille.
Stux, Fårösund. Född den 8 januari 1904. Föräldrar: Frans Ringwall o. h. h. Hanna Ringwall. Gift 1926 med Nanna Ringwall. Medlem i gillet sedan 1939 sekreterare i tre år och v. sekreterare i ett år, tidigare medlem i Fleringe skytteförening. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, sfb BM.