Pettersson, Carl Vilhelm John, Stuveriarbetare.

Pettersson, Carl Vilhelm John

Fårösunds skyttegille.
Ducker, Fårösund. Född den 12 juli 1922 i Ducker, Fårösund. Föräldrar: Edvin Pettersson o. h. h. Ellen Pettersson. Medlem i gillet sedan 1935, v. sekreterare. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem br, Arméns Skyttem s.