Sundberg, Axel Gerhard, Stenarbetare.

Sundberg, Axel Gerhard

Fårösunds skyttegille.
Ducke, Fårösund. Född den 24 september 1917 i Ducke. Föräldrar: Lorentz Sundberg o. h. h. Aurora Sundberg. Medlem i gillet sedan 5937, styrelseledamot. Tin& skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.