Sundberg, Frans Oskar, Stenarbetare.

Sundberg, Frans Oskar

Fårösunds skyttegille.
Ducke, Fårösund. Född den 4 oktober 1911 i Ducke. Förädrar: Lorentz Sundberg o. h. h. Anna Sundberg. Medlem i gillet sedan 1939, styrelseledamot. Tillhör skjutklass 2.