Jacobsson, Tage Karl Gustav, Hemmason.

Garda skytteförening.
Smiss, Lye, Elelhem. Född den 30 september 1924 i Lye församling. Föräldrar: Ragnar Jacobsson o. h. h. Elsa f. Bjerman. Medlem i föreningen sedan 1940. Tillhör skjutklass 1.