Lagergren, Karl-Gustav, Handelsbiträde.

Lagergren, Karl-Gustav

Garda skytteförening.
Kulder, Garda. Född den 26 augusti 1911 i Vänge. Föräldrar: Karl Lagergren o. h. h. Olga f. Engström. Gift 1940 med Birgit Lindegren. Medlem i föreningen sedan 1932, sekreterare sedan 1941, tidigare dess v. sekreterare. Tillhör skjutklass 2.