Larsson, Nils Johannes, Mekaniker.

Larsson, Nils Johannes

Garde skytteförening.
Nygårds, Garda. Född den 27 mars 1915 i Garda. Föräldrar: Rickard Larsson o. h. h. Ester f. Nilsson. Gift 1941 med Gunhild Jakobsson. Medlem i föreningen sedan 1929, kassör drfsn 1944. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Milidrm s.