Larsson, Rune Arvid Erland, Hemmason.

Larsson, Rune Arvid Erland

Garda skytteförening.
Kyrkebols, Garda. Född den 19 april 1933 i Garda. Föräldrar: Arvid Larsson o. h. h. Laura f. Hansson. Medlem i föreningen sedan 1943. Tillhör rekrytklassen.