Olsson, Helge Lars Johannes, Hemmason.

Garda skytteförening.
Rotarve, Lye, Etelhem. Född den 4 september 1921 i Lye församling. Föräldrar: Konrad Olsson o. h. h. Helny f. Karlström. Medlem i föreningen sedan 1940. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skidskytten br.