Pettersson, Oskar Klas-Inge, Lantarbetare.

Pettersson, Oskar Klas-Inge

Garda skytteförening.
Sutarve, Garda. Född den 9 juli 1925 i Garda. Föräldrar: Axel Eliasson o. h. h. Sonja f. Vallin. Medlem i föreningen sedan 1937. Tillhör skjutklass 1.